Palvelut yrittäjille

Toimiville yrittäjille on Ylöjärvellä tarjolla runsaasti erilaisia palveluita, joita kannattaa hyödyntää: järjestötoimintaa, koulutusta, rahoitusta ja yritystukia sekä tietoa julkisista hankinnoista ja kansainvälistymisestä.

Järjestötoiminta

Kun etsit yrityskumppaneita ja samanhenkistä porukkaa, yrittäjäjärjestö tarjoaa sinulle valmiin verkoston yhteistyöhön ja yhdessäoloon. Ylöjärven Yrityspalvelu Oy tekee tiivistä yhteistyötä paikallisten yrittäjäyhdistysten kanssa. Paikalliseen jäsenyhdistykseesi liittymällä, liityt samalla Pirkanmaan Yrittäjiin sekä Suomen Yrittäjiin.

Matkailualan yrittäjiä Ylöjärvellä ja lähikunnissa verkottaa Vihreä Sydän Matkailuyrittäjät ry. Vinkkejä saa myös Ylöjärven kaupungin matkailuvastaavalta, Ylöjärven Yrityspalvelu Oy:n elinkeinosihteeri Tiina Rinne-Järvensivulta, joka päivittää mm. kaupungin matkailusivuja.

Nuorille ja nuorenmielisille yrittäjille on oma Jokony-verkosto, joka toimii Ylöjärven Yrittäjien alaisuudessa.

Koulutus

Ylötehdas kartoittaa ylöjärveläisten yritysten koulutus- ja palvelutarpeita sekä yhteistyömahdollisuuksia ja tukee koulutusaloja työelämäpalvelujen tarjoamisessa ja toteuttamisessa. Kysy Sami Hasila, p. 050 4418819, sami.hasila@tampere.fi.

Rahoitus ja yritystuet

Kesätyötuki on Ylöjärven kaupungin myöntämä tuki nuorten työllistämiseen ylöjärveläisille yrityksille ja yhdistyksille. Nuorten kesätyötuesta tiedotetaan helmi-maaliskuussa. Tuet vuodelle 2017 on myönnetty.

Kantri ry on maaseudun kehittämisyhdistys, ns. paikallinen toimintaryhmä, joka toimii Tampereen seutukunnan maaseutualueella. Yhdistyksen yhtenä tarkoituksena on rahoituksen jakaminen maaseudun kehittämiseen. Leader -rahoitusta voi hakea yleishyödylliseen kehittämishankkeeseen, investointihankkeeseen tai yrityshankkeeseen. Tukea voi saada hankkeesta riippuen 20 % – 90 % kuluista. Leader -rahoitusta voivat hakea yritykset ja yhdistykset Ylöjärven alueella (pl. keskusta-alueet Soppeenmäessä, Kirkonseudulla ja Elovainiollla).

ELY-keskukset tukevat mm. maatilojen, maataloustuotteiden ensiasteen jalostusta harjoittavien pk-yritysten ja maaseudun mikroyritysten investointeja ja kehittämistä.

Kansallisesti rahoitusta voi hakea mm.  TekesiltäFinnveraltaVigo-kiihdyttämöistä ja FIBANilta.

Julkiset hankinnat

Ylöjärven kaupungin julkiset tarjouspyynnöt ovat nähtävillä kaupungin sivuilla osiossa Tarjouspyynnöt.

Hankinta-asiamiespalvelun kautta yrittäjät saavat neuvontaa sekä oman alansa hankintailmoituksia yhdestä paikasta ja voivat rekisteröidä yrityksensä tarjoajapooliin.

Lue lisää Hankinta-asiamiespalvelun nettisivuilta

Kansainvälistyminen

Kansainvälistymispalveluita Tampereen seudulla

Team Tampere on pirkanmaalainen yritysten kasvua ja kansainvälistymistä vauhdittava hanke, joka  tähtää pk-yritysten kansainvälistymiseen ja yrityksiä autetaan tunnistamaan ja testaamaan omat kasvun ja kansainvälistymisen mahdollisuudet. Tredea tarjoaa apua mm. Venäjän markkinoille laajentamiseen ja siellä toimimiseen.  Tredean yhtenä tavoitteena on sijoittajien ja yritysten saaminen Tampereen seudulle, alueemme yritysten kansainvälistyminen Venäjälle ja matkailutulon kasvattaminen Venäjältä.

Kansallisia kansainvälistymispalveluita

Finpro tarjoaa konsultointipalveluja yrityksen kansainvälistymisen eri vaiheisiin. ELY-keskuksen kansainvälistymispalveluilla yritys voi aloittaa suunnitelmallisen kansainvälistymisen tai laajentaa kansainvälistä toimintaa. Yrityskummit auttavat pk-yrityksiä erilaisissa yrityksen kehitysvaiheissa. Kokenut yrityskummi kulkee mukana ja tarjoaa osaamistaan ja verkostoja yrityksen avuksi.

Tampereen ja Pirkanmaan EU-toimisto

Tampereen ja Pirkanmaan EU-toimisto ajaa maakunnan etua Brysselissä. Tampereen kaupunkiseudun EU-verkosto on kaupunkiseudun kuntien työkalu. Verkoston tarkoituksena on vahvistaa ja kehittää kaupunkiseudun kuntien EU-osaamista ja osallistumista ja täten tukea paikallista ja alueellista elinvoimaisuutta. EU-rahoitusohjelmat ja EU-yhteistyö ovat mahdollisuus kuntien kehityshankkeiden sekä kansainvälisen kilpailukyvyn tukemisessa. Voit tutustua toimintaan käymällä Tampereen ja Pirkanmaan EU-toimiston kotisivuilla.

Yhteistyötahot yritysten kehittämisessä

Tredea Oy on Tampereen kaupunkiseudun elinkeino- ja kehitysyhtiö. Yhtiö ylläpitää ja vahvistaa kaupunkiseudun vetovoimaisuutta ja varmistaa menestyvän yritystoiminnan edellytyksiä. Tredea Oy toimii operatiivisena voimana, kun seudulle houkutellaan uusia yrityksiä, investointeja, pääomia, matkailijoita ja osaajia. Yhtiön toiminta alkoi 1.1.2009. Tampereen kaupunkiseudun elinkeino- ja kehitysyhtiö Tredea Oy:n omistavat Tampereen kaupunkiseudun kunnat Tampere,  Kangasala, Lempäälä, Nokia, Orivesi, Pirkkala, Vesilahti ja Ylöjärvi.

INKA – Innovatiiviset kaupungit 2014–2020
Ylöjärven kaupunki on Tredean kautta mukana INKA -ohjelmassa, jonka tavoitteena on synnyttää korkeaan osaamiseen perustuvia kilpailukykyisiä yrityksiä ja siten vauhdittaa innovaatiokeskittymien syntymistä Suomeen.

Ylöjärven kaupunki ja Ylöjärven Yrityspalvelu Oy pitää säännöllistä yhteyttä myös muihin elinkeinoelämän kannalta olennaisiin sidosryhmiin kuten Pirkanmaan liittoonPirkanmaan nuorkauppakamari ryPirkanmaan yrityskummit ryTampereen kauppakamariin ja te-toimistoihin.