Ylöjärven Yrityspalvelu

Ylöjärven Yrityspalvelu Oy on vuonna 1998 perustettu yhtiö, jonka tehtävänä on kehittää Ylöjärven elinkeinotoimintaa. Tarjoamme monipuolisia palveluja sekä alottaville että toimiville yrityksille.

Toiminnan painopistealueet

  • Aktiivinen rooli tontti- ja toimitilapolitiikassa
  • Uusien ja olemassa olevien yritysten kehittämistyössä mukana oleminen
  • Uusyrityskeskus Ensimetrin kautta aloittavien yritysten neuvonta
  • Yrittäjyyden edistäminen ja yrittäjyyskasvatuksen kehittäminen
  • Kaupungin yrittäjyysilmaston pitäminen avoimena ja luottamuksellisena
  • Kaupungin markkinoinnin toteuttaminen
  • Seutuyhteistyön toteuttaminen elinkeinotoimeen liittyvien tehtävien osalta

Ylöjärven Yrityspalvelu Oy vastaa myös kaupungin ja Ylöjärven Yrittäjät ry:nViljakkalan Yrittäjät ry:n sekä Kurun Yrittäjät ry:n yhteistyön edistämisestä.

Ylöjärvellä on käytössä päätöksenteon yritysvaikutusten arviointi, jonka tavoitteena on tukea Ylöjärven mainetta yritysystävällisenä kaupunkina sekä vahvistaa entisestään vuoropuhelua kaupungin ja paikallisten yrittäjäyhdistysten kesken. Arvioinnista vastaa kaupunginhallituksen nimittämä ryhmä. Ryhmä kutsutaan koolle joustavasti, mikäli yrityskentästä nousee akuutisti esiin ongelmakohtia tai mikäli joillakin tulevilla tai valmistelussa olevilla päätöksillä katsotaan olevan huomattavia yritysvaikutuksia. Arviointiryhmään kuuluvat kaupunginhallituksen puheenjohtaja ja kaupunginjohtaja sekä Ylöjärven Yrityspalvelu Oy:n puheenjohtaja ja toimitusjohtaja, Kurun ja Viljakkalan yrittäjäyhdistysten puheenjohtajat sekä Ylöjärven yrittäjäyhdistyksen puheenjohtaja ja varapuheenjohtaja.

Ylöjärven Yrityspalvelu Oy:n hallitus

Mika Kotiranta, puheenjohtaja
Timo Halttula, jäsen
Jaana Lamminen, jäsen
Jarmo Tahlo, jäsen
Tarja Toivonen, jäsen
Anne Salonen, jäsen
Reijo Karppinen, jäsen

Elinkeinopalkinto

Ylöjärven Yrityspalvelu jakaa vuosittain Ylöjärven kaupungin elinkeinopalkinnon. Ylöjärven kaupungin elinkeinopalkinto on huomionosoitus edistyksellisestä ja vireästä yritystoiminnasta sekä julkinen kiitos paikkakunnan imagon vahvistamisesta elinkeinoelämän keinoin.
Elinkeinopalkinnon saaneet yritykset:

2017 Jonasson Oy – Carsport
2016 Akun Tehdas/ Eppu Normaali Oy
2015 Tampereen Kovakivi Oy
2014 SIM Finland Oy
2013 Plastiroll Oy
2012 Terttu ja Jaakko Pirtinaho
2011 ST-Koneistus Oy
2010 Kauppakeskus Elo/ kauppiasyhdistys
2009 Dynaset Oy
2008 Rakennustoimisto Arkta Oy
2007Avant Tecno Oy
2006 Sukkamestarit Oy
2005 Ylöjärven Uutiset Oy

Elinkeino-ohjelma 2015-2020

Elinkeino-ohjelma linjaa ne toimintaperiaatteet, joiden avulla Ylöjärven kaupunki harjoittaa menestyksekästä elinkeinopolitiikkaa.

Nykyinen elinkeino-ohjelma kattaa vuodet 2015-2020. Ohjelma valmistui keväällä 2015; kaupunginvaltuusto hyväksyi sen 8.6.2015. Elinkeino-ohjelma tehtiin ensimmäisen kerran vuonna 1998.

 

Lataa Ylöjärven elinkeino-ohjelma 2015-2020 (pdf, 131 kB)

Lataa Elinkeinopolitiikan pelisäännöt 2015- 2020 (pdf, 66 kB)