Vuoden 2021 alussa ollaan toivottavasti tilanteessa, jossa koronapandemian mukanaan tuomaa maailmanlaajuista poikkeustilaa on enemmän takana kuin edessäpäin. Korona Covid-19 on muuttanut ihmisten käyttäytymistä, työskentelytapoja, matkustamista, harrastamista, vapaa-ajan viettoa, juhlimista sekä ystävien, sukulaisten ja tuttavien tapaamista ennennäkemättömällä tavalla. On erittäin mielenkiintoista nähdä mitkä uudet toimintamallit ja tavat tulevat jäämään pysyviksi.

Digiloikka, etätyö, rajattoman työn käsite sekä matkustustottumusten muutokset ovat asioita, jotka on helppo ajatella jäävän osin pysyviksi, uusiksi tavoiksi tehdä työtä. Aiemmin koettu kalenterituska, kun kymmenen henkilön kalentereita sovitellaan yhteen, jotta yhteinen kokousaika löytyisi, tapahtuu nyt huomattavasti nopeammin ja tehokkaammin, kun edestakainen matkustusaika kokouspaikalle voidaan jättää laskuista pois.

Samalla esimerkiksi toimistotilojen monikäyttöisyys, muuntojoustavuus korostuu entistä enemmän ja tulee vaikuttamaan toimitilahankkeiden tilasuunnitteluun sekä olemassa olevien toimitilojen käyttöön jatkossa. Nyt ensimmäiset yritykset ovat ilmoittaneet hakevansa työntekijöitä paikkariippumattomasti, eli muutosta tapahtuu vanhoissa ajatusmalleissa. Luonnollisesti paikkariippumaton työ onnistuu tietyillä toimialoilla ja toisilla ei, mutta tietotyön parissa tapahtuvat muutokset tulevat vaikuttamaan mahdollisesti, myös esimerkiksi ihmisten ajatuksiin, missä ja miten he tulevaisuudessa asuvat tai haluavat asua.

Nämä ja monet muut muutokset ja kehitystrendit on hyvä ottaa huomioon myös kaupunkikehityksessä entistä tarkemmin tulevaisuudessa. Ihmiset haluavat varmasti jatkossakin asua vireällä kasvavalla kaupunkiseudulla, jossa harrastusmahdollisuudet ja kulttuuritarjonta ovat helposti saavutettavissa, palvelutarjonta monipuolista ja etäisyydet kohtuullisia. Ympärillä tapahtuvia muutoksia ja kehitystrendejä on kuitenkin hyvä seurata, jotta kilpailukyky ja ajanmukaisuus säilyvät.

Ylöjärven erinomainen sijainti ja monimuotoisuus antavat kaikki menestyksen eväät myös jatkossa kaupungin omiin käsiin, kun kehitystyötä viedään eteenpäin. Tulevaisuuden trendejä ja maailmassa sekä ympärillä tapahtuvia muutoksia on kuitenkin hyvä haistella, pyrkiä ennakoimaan sekä jalkauttaa niitä myös kaupungin kehittämiseen ja toimintoihin soveltuvin osin. Unohtamatta kuitenkaan yliajan toimivia klassikkoja kuten hyvää yhteistyökykyä, aktiivista positiivista otetta ja erinomaista palvelukulttuuria, niille kun tuntuu olevan aina tilausta.

Ponnekasta vuoden jatkoa.

Timo Isolähteenmäki

Kirjoittaja on Ylöjärven Yrityspalvelun toimitusjohtaja.