Usein kuulee sanottavan ”Tarttis tehrä jotain”. Sanoja voi olla yrityksen sukupolvenvaihdoksista huolestunut viranhaltija, tai yrittäjä, jonka liiketoiminta on vakiintunut hitaasti laskevalle uralle. Yleisesti tunnistetaan paikallaan pysyvän kiven sammaloitumisongelma, mutta ilman ajatusta miten asiaa aletaan ratkomaan, on vaikea päästä liikkeelle.

Yritystoimintaa voidaan lähteä kehittämään hieman yksinkertaistaen kahteen suuntaan. Joko lähdetään lisäämään nykyisten tuotteiden menekkiä, tavallisesti laajentamalla asiakaspiiriä, tai sitten kehitetään uusia tuotteita tai palveluita nykyiselle asiakaskunnalle. Yrityskaupat ovat muodikkaasti sanottuna hybridiratkaisuja edellä mainittuihin suuntiin. Tavanomaisesti kaupan seurauksena uutta toimintaa löytyy sekä asiakkaiden että tuotteiden puolelta, joten sopivalla yrityskaupalla saadaan uutta asiakaskuntaa nykyisille tuotteille ja uusia tuotteita nykyisille asiakkaille.

Helpoin tapa päästä liikkeelle on aloittaa keskustelu nykyisten asiakkaiden kanssa. Kovin usein asiakkailla on sellaisia tarpeita, joita ei yrityksen nykyisillä tuotteilla tai palveluilla pysty kokonaan ratkaisemaan, tai keskusteluissa löytyy sellaisia lisäarvoa tuovia elementtejä, joilla nykyistä tarjoamaa voidaan pienin investoinnein lisätä. Asiakkaat ovat jo pidempään arvostaneet laajempia toimituskokonaisuuksia ja hankinnan helppoutta, joten vaikka ydintekemiseen panostaminen onkin kilpailukykysyistä perusteltua, kovin tarkasti rajatun liiketoimintamallin laajentaminen kasvua haettaessa on usein järkevää.

Pirkanmaa on elinvoimainen ja kehittyvä seutukunta, jossa niin työvoiman saatavuus, toimitilamahdollisuudet kuin paikalliset liikenneyhteydet ovat hyvät. Esimerkiksi satamia löytyy saman matkan päästä useita, jolloin laivausmahdollisuudet ovat joustavat, kun matka kulloinkin vapaaseen satamakapasiteettiin niin lännessä kuin etelässä on helposti saavutettavissa. Erityisesti investoinnit liikenneyhteyksiin ja tonttimaatarjontaan ovat tuoneet yrityksille sujuvan mahdollisuuden laajentaa ja kehittää toimintaansa ilman usealle alueelle tyypillisiä pullonkauloja.

Ainoana harmina tulevaisuuden sujuvan yritysinfran kannalta joudutaan toteamaan valtion taholta ajettu voimakas kehittämisinto rautateihin, joka ei palvele kasvavan ja työllistävän PK-sektorin toimintaa. Raideliikenne on jossain määrin perusteltua henkilöliikenteeseen kaupunkien keskustojen välillä, mutta tuotannollinen logistiikka ja varastot nojaavat täysin kumipyöriin nyt ja tulevaisuudessa. Tästä syystä ideologinen autoliikenteen vähentämistavoite tulisi osumaan raskaasti, tieyhteyksien kehittämisen laiminlyönnin seurauksena, Suomen kasvumahdollisuuksiin tuotannollisesti kilpailukykyisenä ympäristönä.

Ylöjärvi on sijainniltaan erinomaisessa risteyskohdassa eri suuntiin suuntautuvan liikenteen kannalta. Erityisenä vahvuutena on läntinen kehätie, joka on tuonut niin Pirkkalalle kuin Ylöjärvelle erinomaiset liikenneyhteydet etelään. Toinen Ylöjärveä merkittävästi palveleva investointi on ollut Rantatien tunneli, joka mahdollistaa vieraiden viemisen rautatieasemalle sujuvasti, ja matka-ajan ennakointikin onnistuu tunnelin kautta alle minuutin tarkkuudella.

Teksti: Juhani Lehti

Ylöjärven Yrityspalvelu - Businessblogi: Tampereen Konepajat, Juhani Lehti

Kirjoittaja on Tampereen Konepajojen toimitusjohtaja.