Palvelut toimiville
yrittäjille Ylöjärvellä

Yrittäjille on tarjolla runsaasti erilaisia palveluita, joita kannattaa hyödyntää: koulutusta, rahoitusta ja yritystukia sekä tietoa julkisista hankinnoista ja kansainvälistymisestä.

Palvelut rahoitukseen ja yritystukiin. Mies tutkimassa papereita, etualalla läppäri.

Rahoitus ja yritystuet

Rahoitusta ja yritystukia myöntävät mm. Business Finland, ELY-keskukset, Kantri ry ja Finnvera.

Business Finland

Business Finland tarjoaa kansainvälistymis- ja innovaatiorahoituspalveluita esimerkiksi erilaisiin tutkimus-, kehitys- ja pilottiprojekteihin. Business Tampereen rahoitusneuvonnan helpdesk tarjoaa veloituksetta apua rahoituksen etsimiseen tai hakemiseen liittyvissä kysymyksissä sekä neuvoo oikeiden rahoittajatahojen löytämisessä.

Ota yhteyttä seuraavien kanavien kautta:
Sähköposti: rahoitusneuvonta@fimentum.fi
P. 050 543 0232
LinkedIn: linkedin.com/in/tommi-pajala

Em. kanavien kautta voidaan sopia myös etätapaamisia (Zoom, Google Hangouts, Skype, Teams).

Muut rahoitusta myöntävät tahot

ELY-keskukset myöntävät yrityksen kehittämisavustusta, maaseudun yritysrahoitusta, energiatukea, toimintaympäristön kehittämisavustusta ja kuljetustukea. Lue lisää aiheesta ELY-keskusten nettisivuilta.

Kantri ry:n Leader-rahoitusta voi hakea yleishyödylliseen kehittämishankkeeseen, investointihankkeeseen tai yrityshankkeeseen. Lue lisää aiheesta Kantri ry:n nettisivuilta.

Finnvera tukee yritysten rahoitusmahdollisuuksia lainoilla, takauksilla, pääomasijoituksilla sekä vientiä tukevilla talouspalveluilla. Lue lisää aiheesta Finnveran nettisivuilta.

Ylötehdas tarjoaa mahdollisuuden kokeilla yrittäjyyttä. Kuvassa on ryhmä opiskelijoita.

Koulutus

Tiesitkö, että Pirkanmaalla on Suomen mittakaavassa maan parasta koulutustarjontaa? Ylöjärvellä Koulutuskeskus Valossa toimivat Tredu ja Ylöjärven lukio, jossa toimii yrittäjyyslinja. Lisäksi Valossa toimii Ylötehdas, joka kartoittaa ylöjärveläisten yritysten koulutus- ja palvelutarpeita sekä yhteistyömahdollisuuksia ja tukee koulutusaloja työelämäpalvelujen tarjoamisessa ja toteuttamisessa.

Mies seisomassa taustallaan maailman kartta

Kansainvälistyminen

Tukea ja neuvontaa yrityksen kansainvälistymiseen liittyen tarjoavat mm. seuraavat tahot: Business Tampere, Business Finland, Team Finland, ELY-keskuksen kansainvälistymispalvelut sekä Tampereen ja Pirkanmaan EU-toimisto.

Business Tampere

Business Tampere tarjoaa Tampereen seudulla toimiville yrityksille kasvu- ja kansainvälistymisneuvontaa. Lue lisää aiheesta Business Tampereen nettisivuilta.

Business Finland

Business Finland tarjoaa kansainvälistymispalveluita esimerkiksi erilaisiin tutkimus-, kehitys- ja pilottiprojekteihin. Lue lisää aiheesta Business Finlandin nettisivuilta.

Team Finland

Team Finland tarjoaa kansainvälistä kasvua hakeville yrityksille erilaisia valtiorahoitteisia rahoituspalveluita avustuksista lainoihin ja takauksiin. Lue lisää aiheesta Team Finlandin nettisivuilta.

ELY-keskus

ELY-keskukset tarjoavat osana Team Finland -verkostoa kansainvälistymispalveluja kasvu- ja kansainvälistymishaluisille pk-yrityksille. ELY-keskuksen kansainvälistymispalveluilla yritys voi aloittaa suunnitelmallisen kansainvälistymisen tai laajentaa kansainvälistä toimintaa. Lue lisää aiheesta ELY-keskusten nettisivuilta.

Tampereen ja Pirkanmaan EU-toimisto

Tampereen ja Pirkanmaan EU-toimisto ajaa maakunnan etua Brysselissä. Tampereen kaupunkiseudun EU-verkosto on kaupunkiseudun kuntien työkalu. Lue lisää aiheesta Tampereen ja Pirkanmaan EU-toimiston nettisivuilta.

Julkiset hankinnat. Kuvassa traktori kulkemassa tiellä talvisessa maisemassa.

Julkiset hankinnat

Ylöjärven kaupungin julkiset tarjouspyynnöt ovat nähtävillä kaupungin sivuilla osiossa Tarjouspyynnöt. Seudullisia tarjouspyyntöjä löytyy Kuntien Hankintapalvelut KuHa Oy:n sivustolta. HILMA on kanava, jossa hankintayksiköt ilmoittavat kansallisen ja EU-kynnysarvon ylittävistä julkisista hankinnoistaan. Hankinta-asiamiespalvelun kautta yrittäjät saavat neuvontaa sekä oman alansa hankintailmoituksia yhdestä paikasta ja voivat rekisteröidä yrityksensä tarjoajapooliin.