Palvelut yrittäjille

Yrittäjille on tarjolla runsaasti erilaisia palveluita, joita kannattaa hyödyntää: koulutusta, rahoitusta ja yritystukia sekä tietoa julkisista hankinnoista ja kansainvälistymisestä.

Koulutus

Koulutuskeskus Valossa toimivat Tredu ja Ylöjärven lukio, jossa toimii yrittäjyyslinja. Lisäksi Valossa toimii Ylötehdas, joka kartoittaa ylöjärveläisten yritysten koulutus- ja palvelutarpeita sekä yhteistyömahdollisuuksia ja tukee koulutusaloja työelämäpalvelujen tarjoamisessa ja toteuttamisessa. Ylötehtaan yhteyshenkilö on Sami Hasila, p. 050 4418819, sami.hasila@tampere.fi.

Seudulla koulutusta tarjoavat myös Tampereen ammattikorkeakouluTampereen yliopistoTampereen teknillinen yliopisto ja Tampereen Aikuiskoulutuskeskus TAKK.

Rahoitus ja yritystuet

ELY-keskukset myöntävät yrityksen kehittämisavustusta, maaseudun yritysrahoitusta, energiatukea, toimintaympäristön kehittämisavustusta ja kuljetustukea.

Kantri ry on maaseudun kehittämisyhdistys, joka toimii Tampereen kaupunkiseudulla. Leader-rahoitusta voi hakea yleishyödylliseen kehittämishankkeeseen, investointihankkeeseen tai yrityshankkeeseen. Tukea voi saada hankkeesta riippuen 20 % – 90 % kuluista. Leader -rahoitusta voivat hakea yritykset ja yhdistykset Ylöjärven alueella (pl. keskusta-alueet Soppeenmäessä, Kirkonseudulla ja Elovainiolla). Katso yrityksesi sijainti tukialuekartalta.

Finnvera tukee yritysten rahoitusmahdollisuuksia lainoilla, takauksilla, pääomasijoituksilla sekä vientiä tukevilla talouspalveluilla. Finnvera auttaa yrityksiä kartoittamaan, suunnittelemaan ja toteuttamaan erilaisia rahoitusvaihtoehtoja.

Business Finland tarjoaa kansainvälistymis- ja innovaatiorahoituspalveluita esimerkiksi erilaisiin tutkimus-, kehitys- ja pilottiprojekteihin.

Tietoa erilaisista yritysten rahoitusvaihtoehdoista ja kehittämisavustuksista löytyy Business Tampereen sivustolta. Business Tampereen rahoitusneuvonnan helpdesk tarjoaa veloituksetta apua rahoituksen etsimiseen tai hakemiseen liittyvissä kysymyksissä sekä neuvoo oikeiden rahoittajatahojen löytämisessä. Rahoitusneuvontaan voi ottaa yhteyttä seuraavien kanavien kautta:

Sähköposti: rahoitusneuvonta@maisala.net
Puhelin: 044 766 7000
WhatsApp: 044 766 7000
Skype: tmaisala

Kansainvälistyminen

Business Tampere tarjoaa Tampereen seudulla toimiville yrityksille kasvu- ja kansainvälistymisneuvontaa.

Business Finland tarjoaa kansainvälistymispalveluita esimerkiksi erilaisiin tutkimus-, kehitys- ja pilottiprojekteihin.

Team Finland tarjoaa kansainvälistä kasvua hakeville yrityksille erilaisia valtiorahoitteisia rahoituspalveluita avustuksista lainoihin ja takauksiin.

ELY-keskuksen kansainvälistymispalveluilla yritys voi aloittaa suunnitelmallisen kansainvälistymisen tai laajentaa kansainvälistä toimintaa.

Kansainvälistymiseen liittyvissä kysymyksissä voit jättää yhteydenottopyynnön lomakkeen kautta.

Tampereen ja Pirkanmaan EU-toimisto ajaa maakunnan etua Brysselissä. Tampereen kaupunkiseudun EU-verkosto on kaupunkiseudun kuntien työkalu.

Julkiset hankinnat

Ylöjärven kaupungin julkiset tarjouspyynnöt ovat nähtävillä kaupungin sivuilla osiossa Tarjouspyynnöt. Seudullisia tarjouspyyntöjä löytyy Kuntien Hankintapalvelut KuHa Oy:n sivustolta. HILMA on kanava, jossa hankintayksiköt ilmoittavat kansallisen ja EU-kynnysarvon ylittävistä julkisista hankinnoistaan.

Hankinta-asiamiespalvelun kautta yrittäjät saavat neuvontaa sekä oman alansa hankintailmoituksia yhdestä paikasta ja voivat rekisteröidä yrityksensä tarjoajapooliin.