Myynti- ja vuokrausehdot

Tontin myyntiprosessi Ylöjärvellä on rakennettu joustavaksi ja tarvittaessa pystymme etenemään asiassa hyvinkin nopeasti. Haluamme tarjota joustavan mallin ja organisaatiomme sekä kaupungin avun, jotta yrityksen sijoittuminen Ylöjärvelle onnistuu parhaalla mahdollisella tavalla.

Yritystonttien hinnat

Alue Hinta
Kolmenkulman alue 17,00 € / maapohja m²
Teivo II yritysalue 32,00 € / maapohja m²
Siltatien yritysalue 12,00 / maapohja m²
Tammikankaan teollisuusalue 1,50 / maapohja m²

Hinnat alv. 0 %

Vuosivuokrahinta on joka alueella 5% tontin kokonaismyyntihinnasta. Vuokra-aika on 50 vuotta. Vuokrattaessa tonttia maksetaan normaalin tontinluovutuksen tapaan varausmaksu, jonka saa takaisin kun vuokrasopimus on allekirjoitettu, ks. lisää alla. Vuokratonteissa on jatkuva lunastusoikeus voimassaolevaan myyntihintaan vuokra-aikana.

Katso myös

Muut tontin ostosta aiheutuvat kustannukset

Tontin ostaja/vuokraaja maksaa kaupanteon yhteydessä maapohjan / kerrosalan hinnan lisäksi kaupanvahvistajan palkkion (120 €). Ostaja/vuokraaja sitoutuu lunastamaan Ylöjärven Vesi Oy:ltä kunnallistekniset liittymät ja Kolmenkulman alueella Tampereen Vesi Oy:ltä. Ostaja vastaa omalla kustannuksellaan määräalan lohkomisesta omaksi tilakseen.

Puhelinlaitos ja sähkölaitos perivät liittymismaksun omien taksojensa mukaisesti. Kiinteistövero määräytyy tontin ja sillä olevien rakennusten verotusarvojen mukaan. Ostetusta/vuokratusta tontista on maksettava lainhuutoa haettaessa valtiolle 4 prosenttia varainsiirtoveroa 6 kk:n kuluessa kaupanteosta lukien.

Yleiset myynti- ja vuokrausehdot

Kaupunki tekee ostoanomuksen jälkeen myynti-/vuokrauspäätöksen, joka on pääsääntöisesti voimassa kaksi (2) vuotta. Yritystonteista suoritetaan päätöksen jälkeen varausmaksu, joka on 10 % tontin maapohjan tai kauppahinnan perusteena olevan kerrosalan kauppahinnasta. Varausmaksu on maksettava 1 kk:n kuluessa päätöksen saatua lainvoiman, alv 0 %. Varausaikana allekirjoitetaan tontin kauppakirja tai vuokrasopimus. Mikäli varaus raukeaa, varausmaksua ei palauteta.

Tonttia vuokrattaessa sovelletaan samaa varausmaksukäytäntöä kuin ostotilanteessa, mutta varausmaksu palautetaan vuokraajalle vuokrasopimuksen allekirjoituksen jälkeen. Tonttia vuokrattaessa vuokraajalla on oikeus ostaa tontti omakseen vuokrasopimuksen voimassaoloaikana päivän hintaan.

Rakentamisessa on noudatettava tontin sijaintipaikan asemakaavan määräyksiä ja alueen suunnitteluohjeita. Kauppakirjan/vuokrasopimuksen ehtojen noudattamiseksi määrätään sakkomaksu, jonka kunta voi periä laiminlyönnin tapahtuessa. Sakkomaksu on 2,5 x tontin maapohjan hinta (alv 0 %) tai kerrosalan kauppahinta.

Yleisenä suosituksena on, että kerrosalaa rakennetaan vähintään n.30% tontin kokonaisrakennusoikeudesta.

Myynti- tai vuokrausprosessi

Kaupungin omistamien yritystonttien myynti valmistellaan Ylöjärven Yrityspalvelu Oy:ssä. Tonttien myynnistä päättää kaupunginhallitus. Sijoittumisneuvonnalla yrityksiä pyritään ohjaamaan alueille ja tonteille, jotka parhaiten soveltuvat yrityksen toimialaan ja yritysalueen profiiliin.

Ylöjärven Yrityspalvelu Oy valmistelee yritystonttien myynnin ja vuokrauksen alustavista neuvotteluista kauppakirjan laatimiseen saakka, kuitenkin siten, että kauppakirja allekirjoitetaan kaupungin virkamiesedustajien toimesta.

Kuvaus yritystontin myynti-vuokrausprosessista

  1. Alustavat neuvottelut ja tutustuminen tonttitarjontaan Ylöjärven Yrityspalvelu Oy:n henkilöstön kanssa.
  2. Ostoanomuksen/vuokrausanomuksen jättö kaupunginhallituksen käsittelyä varten. Voit käyttää pohjana mallipohjaa, jonka voit ladata täältä (Word-tiedosto).
  3. Kaupungin päätöksen tullessa lainvoimaiseksi suoritetaan 10 %:n varausmaksu tontin myyntihinnasta. Varausaika on pääsääntöisesti kaksi (2) vuotta.
  4. Varausaikana allekirjoitetaan kauppakirja tai vuokrasopimus.

Laitetaan pyörät pyörimään

Ota yhteyttä ja kysy lisää.

Timo Isolähteenmäki
Toimitusjohtaja
P. 050 351 6507
timo.isolahteenmaki@ylojarvi.fi