Tietosuojaselosteet

Rekisterinpitäjän informointi rekisteröidylle. EU:n yleinen tietosuoja-asetus, (2016/679), artiklat 13 ja 14.

Henkilörekisterin tiedot

Laadittu 24.5.2018.

1. Rekisterin nimi

Rekisteri vapaista toimitiloista Ylöjärvellä

2. Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus

Tyhjän toimitilan omistajan tai välittäjän yhteystiedot ovat rekisterissä ko. tilasta kiinnostuneen mahdollista yhteydenottoa varten.

3. Rekisterinpitäjä

Ylöjärven Yrityspalvelu Oy (y-tunnus 1471878-5)

4. Rekisterin yhteyshenkilö ja yhteystiedot

Timo Isolähteenmäki
timo.isolahteenmaki@ylojarvi.fi
P. 050 351 6507

5. Rekisterin henkilötietojen käsittelyä on ulkoistettu toimeksiantosopimuksella

Ei.

6. Henkilötietojen käsittelyn lainmukaisuus

Toimintaa ohjaava lainsäädäntö: Suostumus
Rekisteri on julkishallinnon vapaaehtoisen tehtävän rekisteri.
Rekisterin tietoja ei käytetä automatisoituihin yksittäispäätöksiin, profilointi mukaanlukien.

Henkilörekisterin henkilötiedot, tietolähteet ja tietojen luovutus

7. Rekisterissä olevat henkilötiedot

Toimitilalistaukseen tallennetaan omistajan tai välittäjän antamat tiedot toimitilasta ja yhteyshenkilöstä (nimi, puhelinnumero ja/tai sähköpostiosoite) mahdollista yhteydenottoa varten.

8. Rekisteritietojen ylläpitojärjestelmät (järjestelmän/sovelluksen nimi/nimet)

WordPress, https://ylojarvenyrityspalvelu.fi/vapaat-toimitilat/

9. Rekisterissä on manuaalista (paperi) aineistoa

Ei.

10. Rekisterin tietolähteet

Listaus Ylöjärven kaupungin vapaana olevista toimitiloista perustuu toimitilan omistajan tai välittäjän Ylöjärven Yrityspalvelulle vapaaehtoisesti ilmoittamiin tietoihin.

11. Tietojen suojaamisen periaatteet

Rekisteri on vapaasti luettavissa Ylöjärven Yrityspalvelun internet-sivustolla. Tietoja pääsee muuttamaan vain käyttäjätunnuksella ja salasanalla.

12. Rekisterissä olevien henkilötietojen luovutus

Tietoja ei säännönmukaisesti luovuteta eteenpäin.

13. Rekisterin tietojen siirto kolmanteen maahan tai kansainväliselle järjestölle (EU:n tai Euroopan talousalueen (ETA) ulkopuolelle)

Ei.

14. Henkilötietojen säilytysajat/Säilytysajan määrittämiskriteerit

Tietoja säilytetään vain sen aikaa, kun toimitila on tyhjänä tai ilmoittaja haluaa sen olevan listauksessa mukana. Toimitilan täytyttyä tiedot poistetaan.

15. Rekisteröidyn oikeudet

Rekisteröidyn oikeudet ja niiden toteuttamiseen liittyvät ohjeet löytyvät täältä (Rekisteröidyn oikeudet Ylöjärven Yrityspalvelu Oy:n henkilörekistereissä).